Overstap naar de straatjes

de Centrale Buurt is bijna gereed. In april is het appartementencomplex van Woonstichting Langedijk opgeleverd en inmiddels is ook de inrichting van de openbare ruimte rondom het gebouw vrijwel klaar. nieuwe wethouder ad jongenelen is blij voor de bewoners dat dit deelgebied nu definitief wordt ingericht.

“De bewoners van de Centrale Buurt hebben jarenlang te maken gehad met de bouw van woningen, bouwwegen en bouwverkeer. De bouw van het appartementencomplex vlakbij de entree van de wijk was niet altijd eenvoudig voor omwonenden. Dat heeft van iedereen veel gevraagd, zeker van de bewoners van Grootoort. We moeten nu nog de laatste puntjes op de i zetten, zoals het aanleggen van de definitieve openbare verlichting. In de Centrale Buurt zijn op dit moment nog twee vrijstaande woningen in aanbouw. Als deze klaar zijn, is dit deelgebied helemaal gereed en kunnen de bewoners echt gaan genieten.”

Inmiddels zijn de eerste bouwactiviteiten in de Straatjes van start gegaan.

eerste BeWOner van apparte­ mentenCOmpLex

Eind april werd het appartementencomplex bij de entree van Westerdel opgeleverd.
Een korte kennismaking met een bewoner.

Lisanne Boon (25) heeft een tweekamerappartement op de eerste etage van het appartementencomplex gekregen. Ze was al een jaar lang actief op zoek, voordat ze deze woning wist te bemachtigen. toen de appartementen in Westerdel geadverteerd werden, reageerde Lisanne direct. “Ik stond op nummer 23 voor zestien appartementen en werd uitgenodigd voor de bezichtiging. Ik ben samen met mijn vader gaan kijken en we waren eigenlijk in positieve zin verrast.

Laatste Fase vOOr smIt’s BOUWBedrIjF

In 2013 is Smit’s Bouwbedrijf (SBB) uit Beverwijk gestart in Westerdel. In mei is de ontwikkelaar/ aannemer begonnen met zijn laatste fase, die bestaat uit 29 woningen. Voor SBB betekent dit de afronding van een project met 305 woningen. Inmiddels zijn ook de woningen van de laatste
fase allemaal verkocht.

OnZe ZOOn kan HIer HeerLIjk speLen

Op kavel 47 aan Bijloort is nog weinig te zien. er groeit gras, er staan bouwhekken en een bouwkast voor een tijdelijke elektriciteits­ aansluiting. maar jochem schuit en maartje gootjes zien zich al helemaal wonen in hun vrijstaande huis. “We kunnen niet wachten
om te beginnen.

sUCCesvOLLe verkOOp kaveLs BIjLOOrt

In het najaar van 2017 startte de gemeente Langedijk met de verkoop van veertien ‘topkavels’ aan Bijloort. De gemeente verstuurde ansichtkaarten naar huishoudens in Langedijk en omgeving om de start verkoop aan te kondigen.
En met succes. Veel belangstellenden vroegen een informatiepakket aan en 22 mensen schreven zich in voor een of meer bouwkavels. Op 30 oktober 2018 vond de loting plaats bij de notaris. Degenen die werden ingeloot, kregen daarmee het recht om als eerste een optie te nemen op de kavel van hun keuze. Op dit moment zijn alle kavels onder optie of verkocht. De eerste kavel is al overgedragen, dus binnenkort vinden de eerste bouwactiviteiten plaats. De bouwtekeningen van de woningen tonen mooie architectuur. Als alles meezit, is Westerdel dus over – pak ’m beet – anderhalf jaar een bijzonder gedeelte van
de wijk rijker!

WesterdeL aL aardgasLOOs

In 2016 kondigde het kabinet aan dat nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn. er wordt geen nieuwe gasinfrastructuur meer aangelegd en de aansluitplicht wordt geschrapt. Westerdel ondervindt van deze wetgeving geen nadelige gevolgen, want de gehele wijk wordt aange­ sloten op het warmtenet van HvC.

HvC levert warmte aan ruim 5.200 huishoudens in de regio alkmaar. aansluiting op het warmtenet betekent een sterke vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen en een grote beperking van de CO2­uitstoot.

Het warmtenet is dit jaar bovendien aangesloten op de bio­energiecentrale. de bio­ energiecentrale maakt duurzame energie en warmte door afvalhout en gedroogd slib te verbranden, waardoor de geleverde warmte 100% groen is. In december 2017 is het warmtenet door de branche uitgeroepen tot het duurzaamste warmtenet van nederland. Uiteindelijk kan het warmtenet zo’n 10.000 woningen en bedrijven in alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard van duurzame warmte voorzien.

In de straatjes WOrdt vOLOp geBOUWd

De gemeente Langedijk heeft begin dit jaar ingestemd met een grondverkoopovereenkomst met vOF Langedijk, een samenwerking tussen Ballast nedam development, Ooms Ontwikkeling en Bpd Ontwikkeling. dat betekent dat het deelgebied de straatjes verder kan worden ontwikkeld.

Kopers konden kiezen uit verschillende typen woningen: een tweekapper, een ruime eengezinswoning of een levensloopbestendige ‘semibungalow’ met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Vooral dit laatste type woning bleek zeer gewild.

tradItIOneLe en dUUrZame BOUW

Duurzaamheid staat bij de nieuwe woningen hoog in het vaandel. Bij de bouw van de woningen wordt gebruik gemaakt van onderhoudsarme materialen en hoogwaardige isolatie van vloeren, gevels en daken. De kozijnen worden uitgevoerd in hardhout en voorzien van hoogwaardig isolatieglas. De toekomstige bewoners krijgen dus een lage energierekening en weinig onderhoudskosten.

Weer BOUWdOrp In WesterdeL

Dit jaar wordt opnieuw het Bouwdorp gehouden in Westerdel. De afgelopen jaren werd werd het gehouden op Bijloort, maar daar wordt binnenkort gebouwd. Het Bouwdorp is daarom verplaatst een andere locatie: Abinoort. Dit terrein ligt namelijk nog braak. Het Bouwdorp vindt plaats van 27 tot en met 31 augustus. De deelnemende kinderen fietsen via Grootoort naar het terrein, waar ze een kleine week zullen timmeren en zagen aan prachtige bouwwerken.

colofon

Colofon Nieuwsbrief Westerdel is een uitgave van gemeente Langedijk. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen.