Selecteer een pagina

De Achterburggracht doorvaarbaar maken en daarmee opnieuw te verbinden met het Oosterdelgebied is een langgekoesterde wens van veel Langedijkers. Het gemeentebestuur van Langedijk heeft vorig jaar geld beschikbaar gesteld voor het herstel van een vaarverbinding tussen de Achterburggracht en de Machinesloot. Van noord naar zuid loopt deze route vanaf de Sint Jan de Doper onder de Sportlaan door en sluit via de Kastanjelaan en de Wilgenlaan aan op de Machinesloot. Om de vaarbinding mogelijk te maken moeten vier dammen worden vervangen door bruggen (of op sommige plekken geen brug). De gemeente wil daarbij samen met omwonenden, andere belanghebbenden en adviseurs komen tot de beste oplossing. Herstel van de vaarverbinding biedt naast het vergroten van het vaargebied ook kansen om de buurt mooier te maken met bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers, extra groen en/of extra aanlegplekken voor sloepen. Tegelijkertijd zorgen we voor betere doorstroming van het water – wat daardoor ook schoner wordt. We werken met dit project dus niet alleen aan doorvaarbaarheid, maar ook aan toekomstbestendigheid en verfraaiing van de buurt.

Planning
Donderdagavond 14 juni vond de eerste bijeenkomst plaats over het herstel van de vaarverbinding Machinesloot – Achterburggracht. De belangstelling voor deze avond was bijzonder groot. Om veiligheidsredenen en om alle aanwezigen voldoende aandacht te kunnen geven, heeft de organisatie moeten besluiten om een aantal mensen niet toe te laten. Voor al deze mensen organiseert de gemeente op 5 juli 2018 een tweede (zelfde) bijeenkomst, waarbij de bewoners gezamenlijk opnieuw gaan kijken naar de verschillende mogelijkheden voor bruggen, groen en inrichting van de openbare ruimte. Alle aan- en omwonenden ontvangen daarvoor binnenkort wederom een uitnodiging.

 

 

Terug naar home