Selecteer een pagina

In Sint Pancras beginnen maandag 26 september de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe brug in het Venpad. Deze nieuwe brug draagt bij aan de doorvaarbaarheid van gemeente Dijk en Waard. Het werk zal enkele maanden in beslag nemen.

De gemeente heeft van Provincie Noord-Holland een financiële bijdrage gekregen voor het uitbreiden en verbeteren van vaarroutes in Zuid-Scharwoude én rondom Sint Pancras. De plannen in Sint Pancras en Zuid-Scharwoude maken deel uit van het project ‘Langedijk ontwikkelt met water’. Bij de plannen werkt de gemeente nauw samen met Stichting Langedijk Waterrijk, Recreatieschap Geestmerambacht en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord.

De subsidie voor Sint Pancras is voor de nieuwe brug in het Venpad én het realiseren van een extra vaargeul (een zogeheten bypass) op de noordelijke vaarroute rondom Sint Pancras. De provinciale subsidie is in aanvulling op het door de gemeente Dijk en Waard beschikbaar gestelde budget voor het project.

‘Langedijk ontwikkelt met water’ wil initiatiefnemers verbinden en ontwikkelingen realiseren. In het verleden is veel water in de voormalige gemeente Langedijk gedempt. Herstel van de historische vaarroutes en ontwikkelingen langs en op het water bieden kansen voor de toekomst. Daarom werken de eerdergenoemde organisaties met elkaar aan het bevorderen van de doorvaarbaarheid in gemeente Dijk en Waard. Hiervan hebben inwoners en bezoekers, maar ook ondernemers en natuurliefhebbers profijt.