Selecteer een pagina
Dijk en Waard ontwikkelt met water

Dijk en Waard ontwikkelt met water

Water is het goud van Langedijk. In het verleden is veel water in Langedijk gedempt. Herstel van historische vaarroutes en ontwikkelingen langs en op het water bieden kansen voor de toekomst. De gemeente heeft de basis voor de toekomst beschreven in de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’.

In het collegeprogramma ‘Gezonde Groei’ (2022-2026) is de ambitie opgenomen om ‘Langedijk ontwikkelt met water’ te verbreden naar ‘Dijk en Waard ontwikkelt met water’. De gemeente wil deze verbreding in 2024 gestalte geven in de vorm van een visie en een uitvoeringsplan. Inwoners, ondernemers en organisaties worden later dit jaar uitgenodigd om mee te denken en mee te praten toekomstige uitdagingen voor het water en de oevers van Dijk en Waard.

Nieuwe gemeente

Sinds de start van de nieuwe gemeente Dijk en Waard in 2022 speelt al de gedachte om van ‘Langedijk ontwikkelt met water’ een verhaal van geheel Dijk en Waard te maken, dus inclusief de Heerhugowaardse zijde van de gemeente. Gelegen in het hart van de nieuwe gemeente heeft beter en duurzamer gebruik van water en oevers in het uitvoeringsplan voor Kanaalpark een nieuw gezicht gekregen.

Doelstelling

De doelstelling van ‘Langedijk ontwikkelt met water’ is dat Langedijk haar water en oevers beter en duurzamer gebruikt. Dit leidt ertoe dat Langedijk zich verder kan ontwikkelen als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bewoners, bedrijven en bezoekers, maar ook voor flora en fauna.

De visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Langedijk. De afgelopen jaren zijn al veel projecten in gang gezet.

Lopende projecten

Voorbeelden van lopende projecten zijn:

  • Het realiseren van de vaarverbinding tussen Vroonerplas en Twuyvermeer rondom Sint Pancras.
  • Het realiseren van de vaarverbinding Achterburggracht-Machinesloot in Zuid-Scharwoude. Deze nieuwe vaarroute wordt in voorjaar van 2024 geopend.

Daarnaast is het gedachtegoed van ‘Langedijk ontwikkelt met water’ onder meer meegenomen in:

  • · Toekomstbestendig Museum BroekerVeiling en Landschapsreservaat Oosterdel.
  • Visie en uitvoeringsplan Kanaalpark Dijk en Waard.
  • Herinrichting Havengebied Broek op Langedijk.
  • Oostrand Noord- en Zuid-Scharwoude.
  • Gebiedsontwikkeling Rodeo-terrein

 

Nieuwe watergang en nieuwe brug in Zuid-Scharwoude.

Nieuwe watergang en nieuwe brug in Zuid-Scharwoude.

Feestelijke start bruggenproject Zuid-Scharwoude: ‘Een langgekoesterde wens gaat in vervulling’

Feestelijke start bruggenproject Zuid-Scharwoude: ‘Een langgekoesterde wens gaat in vervulling’

‘Met de bouw van de vier bruggen in Zuid-Scharwoude gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Een historische waterverbinding wordt in ere hersteld en daarmee worden de vaarmogelijkheden uitgebreid. Hiervoor hebben we ons lange tijd sterk gemaakt. Dit project is goed nieuws voor alle vaarliefhebbers.’

Woorden van Peter de Nijs, bestuurslid van Stichting Promotie Dijk en Waard (SPDW). Hij was één van de vele belangstellenden die op dinsdag 15 november aanwezig waren bij de start van het bruggenproject in Zuid-Scharwoude.

Extra vaarroute

Op vier locaties vervangen bruggen de huidige landdammen. Hierdoor ontstaat een extra vaarroute van 1,5 kilometer tussen de Achterburggracht en de Machinesloot. De Nijs: ‘Het bruggenproject is een nieuwe stap in de goede richting. Dit traject heeft een lange voorgeschiedenis. Het is mooi om steeds meer concrete resultaten te zien.’

Het plan vloeit voor uit de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’. De gemeente heeft deze visie ontwikkeld in nauwe samenwerking met Stichting Langedijk Waterrijk en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord.

Onthulling bouwbord

Wethouder Annette Groot van gemeente Dijk en Waard onthulde samen met gedeputeerde Esther Rommel van de provincie Noord-Holland en directeur Ron Oudeman van K_Dekker bouw & infra het bouwbord van het bruggenproject. Dit gebeurde in het bijzijn van vele tientallen omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden.

Onder de buurtbewoners wordt vooral enthousiast gereageerd op de bruggen. Thea van der Hurk woont nu nog aan een afgesloten sloot, maar dat wordt straks anders: “We krijgen vlakbij ons huis een brug en dan kunnen we met onze boot vlakbij ons huis komen. Daar ben ik heel blij mee.” Ook buurtbewoonster Liesbeth de Jong juicht de komst van de bruggen toe. “Wij wonen nu vlakbij een damwand, daar houdt de vaarroute nu op. Maar als de bruggen klaar zijn, dan kunnen we gewoon verder varen. Ik vind het wel leuk dat bootjes hier straks langs komen.”


De onthulling van het bouwbord door wethouder Annette Groot (midden) , gedeputeerde Esther Rommel (rechts) en Ron Oudeman (directeur K_Dekker bouw & infra).


Wandeling langs de locaties waar de vier nieuwe bruggen worden gebouwd.

Wandeling

Na de feestelijke start werd een wandeling gemaakt langs de locaties waar de bruggen worden gebouwd. Het gezelschap liep in een lange stoet door de omgeving. Onderweg konden de wandelaars op grote spandoeken de afbeeldingen van de toekomstige bruggen zien. Veel mensen waren zeer te spreken over de vormgeving van de bruggen. “Echt mooi. De bruggen zijn straks de sieraden in de wijk”, aldus een bewoonster. Na afloop van de wandeltocht waren er nog verschillende speeches in een tent aan de Sportlaan.

Ruby Groen, geboren en getogen in Langedijk, heeft van de waterrijke omgeving min of meer haar werk gemaakt. “Langedijk en het water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik bied als ondernemer verschillende programma’s aan die een relatie hebben met het water. ‘Denk aan teambuildingsdagen op unieke locaties op of bij het water. Of lekker varen vanaf het historische museum in een Langedijker koolschuit en onderweg genieten van de verhalen van de schipper. Ik regel veel van dit soort uitjes en dat doe ik zoveel mogelijk met lokale partners.’

En: ‘Ik juich het uitbreiden en verbeteren van de vaarroutes alleen maar toe. De plannen van ‘Langedijk ontwikkelt met water’ volg ik al jaren. De komst van de vier bruggen is een nieuwe mijlpaal.’

Waterkwaliteit

Wethouder Annette Groot ziet het bruggenproject als een mooie stap, maar de ambities reiken nog veel verder. ‘Een belangrijke doelstelling is dat Langedijk haar water en oevers beter gaat gebruiken. Niet alleen om extra vaarwegen te krijgen. De bruggen zorgen ook voor een betere doorstroming van het water en dat is weer gunstig voor de waterkwaliteit. Daarnaast besteden we aandacht aan het verhogen van de biodiversiteit. Daarom worden oevers en bermen natuurvriendelijk ingericht.’

‘We zitten in een waardevol proces. Het gaat niet alleen om extra vaarwegen. We werken ook aan andere projecten, zoals de herinrichting van het Havenplein in Broek op Langedijk, een toekomstbestendig landschapsreservaat Oosterdel en de vernieuwing van Museum BroekerVeiling. ‘

Provincie

Bij de start van het bruggenproject stond de wethouder stil bij alle partijen die betrokken zijn met de ontwikkelingen op en rond het water. Ook stipte zij de belangrijke rol van de provincie aan”: ‘De neuzen van de gemeente en de provincie staan in dezelfde richting. De provincie denkt mee en investeert mee. Daar zijn we als gemeente erg blij mee.’

Gedeputeerde Esther Rommel sloot zich bij de woorden van de wethouder aan. ‘Samen investeren we in het vernieuwen, uitbreiden maar vooral toekomstbestendig maken van het watersysteem in onze provincie. En juist in dit gebied heeft water altijd een hoofdrol heeft gespeeld. Leven en recreëren in deze regio betekent verbonden zijn met het water.’


Gedeputeerde Esther Rommel (midden) in gesprek met wethouder Annette Groot (rechts) en Ron Oudeman (links).

Nico Vader, bestuurder van Stichting Langedijk Waterrijk en bekend van de Museale Schuitenhelling, is blij met de nieuwe bruggen. ‘Het is goed om te zien dat belangrijke stappen worden gezet. Ik denk dan aan het in ere herstellen van vroegere vaargeulen, maar ook aan het nieuwe Havenplein en de ontwikkelingen rond het museum.’

Bouw van 4 bruggen in Zuid-Scharwoude

Bouw van 4 bruggen in Zuid-Scharwoude

In Zuid-Scharwoude, tussen de Achterburggracht en Machinesloot, worden 4 zogeheten landdammen met duikers vervangen door bruggen. Hierdoor wordt de vaarroute voor kleinere pleziervaartuigen met 1,5 kilometer verlengd in de richting van Noord-Scharwoude. De bruggen zorgen ook voor een betere doorstroming van het water, dit is gunstig voor de waterkwaliteit.

Wie
Dit project wordt in opdracht van de gemeente Dijk en Waard uitgevoerd door het bedrijf K_Dekker bouw & infra BV (Warmenhuizen). De gemeente heeft van Provincie Noord-Holland een financiële bijdrage gekregen voor het uitbreiden en verbeteren van vaarroutes in onder andere Zuid-Scharwoude. Het plan maakt deel uit van het project ‘Langedijk ontwikkelt met water’. Dit project is ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente, Stichting Langedijk Waterrijk en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord.

Waar
De 4 bruggen zijn 2 verkeersbruggen voor auto’s, fietsers en voetgangers, 1 brug voor fietsers en voetgangers en 1 brug uitsluitend voor voetgangers.

De 4 bruggen worden gerealiseerd op de volgende plekken:
1. Sportlaan-Kastanjelaan (dam wordt brug voor auto’s, fietsers en voetgangers)
2. Lindenlaan (dam wordt brug voor fietsers en voetgangers)
3. Wilgenlaan-Kastanjelaan (dam wordt brug voor voetgangers)
4. Wilgenlaan (dam wordt brug voor auto’s, fietsers en voetgangers)

In de eerste fase van het project worden de bruggen 3 en 4 gerealiseerd. De bruggen 1 en 2 volgen in de tweede fase.

Wanneer
De werkzaamheden gaan van start in de week van 7 tot en met 11 november. De eerste werkzaamheden, zoals het inrichten van het bouwterrein en opbreken van het straatwerk, zouden eigenlijk al eerder dit jaar starten. Helaas is vertraging ontstaan in de levertijd van de funderingspalen voor de bruggen. Daarom is besloten om het gehele project over de zomer heen te tillen. Het werk gaat ongeveer een jaar duren.

Nieuwsbrief
De gemeente houdt belangstellenden op de hoogte van de werkzaamheden en de planning. Iedereen kan zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief via het mailadres post@dijkenwaard.nl.

BouwApp
Daarnaast maakt aannemer K_Dekker gebruik van de BouwApp om wekelijks een korte update van de voortgang het werk te geven.

Het activeren van de app:
● Scan de QR-code hieronder of ga naar de App Store om de app gratis te downloaden.
● Zoek in de app naar ‘Aanleg vier bruggen Achterburggracht’.
● Open het project en klik op ‘volgen’.
● Selecteer betreffende doelgroep.

Informatie
Vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van K_Dekker bouw & infra BV. Dit kan op werkdagen (met uitzondering van de woensdag) tussen 08.00 en 16.00 uur via 0226-391629 of via het mailadres info@kdbv.nl.

Ook kunt u bellen met de gemeente. Geef hierbij aan dat het om zaaknummer 233267 gaat.

Aanleg nieuwe brug in het Venpad in Sint Pancras vergroot doorvaarbaarheid gemeente

Aanleg nieuwe brug in het Venpad in Sint Pancras vergroot doorvaarbaarheid gemeente

In Sint Pancras beginnen maandag 26 september de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe brug in het Venpad. Deze nieuwe brug draagt bij aan de doorvaarbaarheid van gemeente Dijk en Waard. Het werk zal enkele maanden in beslag nemen.

De gemeente heeft van Provincie Noord-Holland een financiële bijdrage gekregen voor het uitbreiden en verbeteren van vaarroutes in Zuid-Scharwoude én rondom Sint Pancras. De plannen in Sint Pancras en Zuid-Scharwoude maken deel uit van het project ‘Langedijk ontwikkelt met water’. Bij de plannen werkt de gemeente nauw samen met Stichting Langedijk Waterrijk, Recreatieschap Geestmerambacht en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord.

De subsidie voor Sint Pancras is voor de nieuwe brug in het Venpad én het realiseren van een extra vaargeul (een zogeheten bypass) op de noordelijke vaarroute rondom Sint Pancras. De provinciale subsidie is in aanvulling op het door de gemeente Dijk en Waard beschikbaar gestelde budget voor het project.

‘Langedijk ontwikkelt met water’ wil initiatiefnemers verbinden en ontwikkelingen realiseren. In het verleden is veel water in de voormalige gemeente Langedijk gedempt. Herstel van de historische vaarroutes en ontwikkelingen langs en op het water bieden kansen voor de toekomst. Daarom werken de eerdergenoemde organisaties met elkaar aan het bevorderen van de doorvaarbaarheid in gemeente Dijk en Waard. Hiervan hebben inwoners en bezoekers, maar ook ondernemers en natuurliefhebbers profijt.

Provincie betaalt mee aan uitbreiding vaarroutes in Dijk en Waard

Provincie betaalt mee aan uitbreiding vaarroutes in Dijk en Waard

Gemeente Dijk en Waard krijgt van de provincie Noord-Holland een financiële bijdrage voor twee recreatieve waterprojecten. Het gaat om het uitbreiden en verbeteren van vaarroutes in Zuid-Scharwoude én rondom Sint Pancras. De provinciale subsidie voor beide projecten bedraagt in totaal 635.000 euro.

Beide plannen, waarvan de uitvoering dit voorjaar start, maken deel uit van het project Langedijk Ontwikkelt Met Water. Bij de plannen werkt de gemeente nauw samen met Stichting Langedijk Waterrijk, Recreatieschap Geestmerambacht en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord.

Vier bruggen

Voor het verbeteren van de vaarroute in Zuid-Scharwoude krijgt de gemeente een provinciale bijdrage van 400.000 euro. Het budget wordt besteed aan het vervangen van vier dammen door bruggen op de Achterburggracht (nabij de Machinesloot) en het verbreden van waterlopen. Hierdoor wordt een vaarroute van 1,5 kilometer ontsloten voor kleinere pleziervaartuigen. De vier bruggen worden gerealiseerd op de volgende plekken: Sportlaan-Kastanjelaan, Lindenlaan, Wilgenlaan-Kastanjelaan en Wilgenlaan.

De subsidie voor Sint Pancras is een bijdrage voor een nieuwe brug in het Venpad en het realiseren van een extra vaargeul (een zogeheten bypass) op de noordelijke vaarroute rondom Sint Pancras. De subsidie van de provincie hiervoor bedraagt 235.000 euro.

Verbeteren vaarnetwerk

De gemeente is blij met de provinciale subsidies: “Hiermee kunnen we daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het verbeteren en het aantrekkelijker maken van het vaarnetwerk. Dat is mooi voor onze inwoners, maar ook voor alle mensen met pleziervaartuigen die Noord-Holland bezoeken”, aldus wethouder Annette Groot.

Verbinding buiten- en binnenwater biedt kansen voor lokale initiatieven

Verbinding buiten- en binnenwater biedt kansen voor lokale initiatieven

De gemeente Langedijk laat onderzoek doen om de vaarverbinding tussen Kanaal Alkmaar-Kolhorn en het binnenwater van Langedijk te verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar twee locaties in Noord-/Zuid-Scharwoude en Sint Pancras. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn op 26 oktober besproken in een workshop met partijen uit het gebied. Tegelijkertijd is met hen gesproken over meekoppelkansen. Dat zijn initiatieven die tegelijk met het project uitgevoerd kunnen worden: een win-winsituatie!

Oosterdijk, ten noorden van Twuyvermolen Sint Pancras

Wethouder Ad Jongenelen is zeer tevreden over het resultaat: “De deelnemers vonden de landschappelijke inpassing rondom de molen erg belangrijk, een sluis had daarom daar hun voorkeur. Zij vroegen zich af waarom een overhaal niet als kansrijke oplossingen wordt gezien. Daar gaan we nog verder op studeren en komen we op terug. Ik ben vooral blij met alle meekoppelkansen voor onder andere natuur en recreatie die zijn aangedragen. Lokale kennis van gebruikers maakt een plan altijd beter.”

Hoe verder

De ideeën, suggesties en meekoppelkansen vanuit de workshop worden door bureau Witteveen en Bos verwerkt in het onderzoek dat zij tot op heden hebben gedaan naar de technische mogelijkheden en ruimtelijke inpassing op de verschillende locaties voor een sluis, bootlift of overhaal. In maart volgend jaar is het onderzoek af en kan iedereen die dat wil kennis nemen van de resultaten.
Daarna gaan we met de onderzoeksresultaten verder in gesprek met provincie en partners hoe we met elkaar de waterrecreatie in onze regio kunnen versterken.

Het verbeteren van de vaarverbinding is onderdeel van de visie Waterschakels HAL die de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) hebben opgesteld. Met deze visie willen gemeenten en ONHN een bijdrage leveren aan het aantrekkelijker maken van het woon- en vestigingsklimaat in de regio.

Kanaal met Roskamsluis, ten noorden van Roskamhaven, Noord-Scharwoude

Oosterdijk in noordelijke richting, tegenover de Wuijver Noord-Scharwoude

Start gebiedsontwikkeling Westdijk

Start gebiedsontwikkeling Westdijk

Wethouders Nils Langedijk (Langedijk) en Monique Stam (Heerhugowaard) hebben vrijdag 13 november de start aangekondigd van het project Westdijk en havens. Het gaat om het grensgebied tussen Heerhugowaard en Langedijk dat gemarkeerd wordt door het kanaal Alkmaar-Omval-Kolhorn en de Westdijk tussen fietsbrug ‘de Krul’ en de haven van Broek op Langedijk. Dit is de eerste gebiedsontwikkeling waarin beide colleges concreet samenwerken. Inwoners in en rondom het gebied in beide gemeenten ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een online peiling.

Met dit project willen de colleges van beide gemeenten van dit grensgebied een verbindingszone maken. Wethouder Monique Stam: “Zoals het bestuursakkoord luidt: we willen samen aan de slag. Met deze visie maken we dit concreet. Dit gebied heeft de potentie een visitekaartje van de nieuwe fusiegemeente te worden. Het water, de Westdijk en de havens kunnen de recreatieve en cultuurhistorische verbinding tussen het Stationsgebied en het Oosterdelgebied worden”.

Grenzeloos Dijk en Waard
De visie voor Westdijk en havens staat niet op zichzelf. Het is een deelproject van de gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard, dat in juni 2020 in beide colleges is vastgesteld. Deze gebiedsvisie is een overkoepelend project voor het hele gebied tussen Middenwaard en Winkelcentrum Broekerveiling. Hier zijn veel onafhankelijke ontwikkelingen gaande, waar de gemeenten meer samenhang in willen brengen: het Stationsgebied, het Stadshart en de Westdijk in Heerhugowaard, het kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn en het Museum BroekerVeiling, het Havengebied Broek op Langedijk en het Oosterdelgebied in Langedijk.

Centrale, verbindende ruimte
Het kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn vormt nu de scheiding tussen twee gemeenten. In het nieuwe perspectief van de beoogde fusiegemeente Dijk en Waard is dit juist de centrale, verbindende ruimte. Wethouder Nils Langedijk: “Een gebied van cultuurhistorische betekenis. Een gebied waar ruimte is voor ontspanning, recreatie, wonen en sport voor inwoners van Langedijk en Heerhugowaard. De proef met de boot Broekervaart is een voorbeeld van een initiatief, maar wij denken dat er meer mogelijkheden zijn”.

Online peiling
Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard hebben de bureaucombinatie Rob Vrolijks-Urhahn Stedenbouw opdracht gegeven een visie te maken voor het gebied Westdijk en havens. Omwonenden, stakeholders en ondernemers worden daar vanaf het begin bij betrokken. De eerste stap is een online peiling voor de inwoners van Heerhugowaard (Westdijk en rondom de haven van Broekhorn) en de inwoners van Langedijk (rondom de haven van Broek op Langedijk). Begin 2021 volgt een verdiepende bijeenkomst voor inwoners. De gemeenten willen in het tweede kwartaal van 2021 een visie voor Westdijk en havens vaststellen.

Meer informatie over het project Westdijk en havens vindt u op www.gemeentelangedijk.nl/westdijk.

Proef verruiming openingstijden sluis Broek op Langedijk verlengd

Proef verruiming openingstijden sluis Broek op Langedijk verlengd

In juli en augustus was de sluis in Broek op Langedijk bij wijze van proef ‘s avonds langer opengesteld. Dit bleek zo’n succes dat de proef met verruimde openingstijden nu is verlengd. Op weekeinddagen tot en met 18 oktober 2020 is de sluis langer open.

Dit zijn de openingstijden van de sluis tot en met 18 oktober:

  • Maandag t/m donderdag: van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur
  • Vrijdag t/m zondag: van 9.00 tot 12.30 uur, van 13.30 tot 18.45 en van 19.15 tot 21.00 uur.
Visie Waterschakel HAL ondertekend

Visie Waterschakel HAL ondertekend

Gelegen tussen Laag Holland Zaanstreek en de Noordkop van Noord-Holland Noord, heeft de regio Alkmaar een bijzondere positie; de regio wil de positie als schakel tussen de Metropool Regio Amsterdam en Noord-Holland Noord benutten. Door samen te werken willen de HAL gemeenten waterrecreanten in de regio meer mogelijkheden te geven.

Door de toegankelijkheid van diverse toeristische attracties in de drie gemeenten te verbeteren, ontstaan meer kansen voor toeristische gerelateerde activiteiten (bootverhuur, horeca, museumbezoeken, overnachtingen) in dit deel van het sloepennetwerk en daarmee ook groei van de werkgelegenheid.

Om dit te bereiken hebben de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk (HAL-gemeenten) en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord op 3 september de ‘Visie Waterschakel HAL’ ondertekend. Bekijk de Visie Waterschakel HAL. (PDF 1,64 MB)

Vervolgbijeenkomst over vaaroverlast en aanbevelingen voor nieuw vaarbeleid

Vervolgbijeenkomst over vaaroverlast en aanbevelingen voor nieuw vaarbeleid

Vaaroverlast, geluidsoverlast en schade aan oevers, veroorzaakt door te snel varende boten. Dat was op 26 augustus het onderwerp van een vervolggesprek met betrokkenen.

Burgemeester Leontien Kompier en wethouder Ad Jongenelen spraken wederom met jeugdige vaarrecreanten en inwoners die aan het water wonen. Ook aanwezig waren een vertegenwoordiger van Belangenvereniging Groot Oosterdel (BGO), wijkagent Anne Kees Meines, hoofd Toezicht en Handhaving van gemeente Langedijk en de projectleider verantwoordelijk voor het nieuwe vaarbeleid. Aansluitend voegden meerdere inwoners die aan het water wonen zich bij de bijeenkomst met aanbevelingen op het nieuwe vaarbeleid. Dit gesprek volgde op eerdere gesprekken, die startten in december vorig jaar. De gemeente wil alle input hieruit gebruiken om te komen tot nieuw vaarbeleid dat volgend vaarseizoen op tafel moet liggen.

Van communicatie tot leuke activiteiten
Gemeente Langedijk communiceerde deze zomer breed om bewustwording te creëren rondom vaarregels en vaaroverlast. Zo kregen alle inwoners een brief en een boekje met de vaarregels en publiceerde de gemeente op de gemeentepagina’s, de website en social media regelmatig informatie hierover. Verder zijn op bruggen spandoeken geplaatst, jongerenwerk sprak de jeugd aan in een video en Sport Servicepunt Langedijk organiseerde deze zomer activiteiten voor jongeren. De rivierkreeftviswedstrijd voor de jeugd en de verruimde openingstijden van de sluis in Broek op Langedijk, ideeën uit eerdere bijeenkomsten, oogstten veel lof tijdens de avond.

Vervolgbijeenkomst over vaaroverlast en aanbevelingen voor nieuw vaarbeleid
Verder gaf wijkagent Anne Kees aan dat de politie afgelopen zomer meer zichtbaar was en dat er veel gehandhaafd is. Naast boa’s van de gemeente zijn ook boa’s van Geestmerambacht ingezet. Inwoners die aan het water wonen lieten weten dat ze resultaat zien maar dat de overlast zich heeft verlegd naar avonden, ‘s nachts en weekenden. Drie nieuw aangenomen boa’s gaan daarom ook vaker ’s avonds en in het weekend het water op. Leontien Kompier: “Er is veel inzet gepleegd door de boa’s en we hebben korte lijnen met politie. Goed om te zien dat inwoners gemerkt hebben dan er gehandhaafd is.”

Inwoners denken mee in nieuw vaarbeleid
De mogelijkheid van bootregistratie is een optie in nieuw vaarbeleid om handhaving eenvoudiger te maken. Ook het stimuleren van stillere, elektrisch aangedreven vaartuigen is gewenst en past in de duurzaamheidsambitie van de gemeente. Het maximaliseren van het aantal verhuurde boten en eenrichtingsverkeer kwam ter tafel, evenals het verbod op jetski’s en waterski’s en type boten met teveel pk’s, cameratoezicht en een avondklok op het water om de overlast ‘s avonds te beperken. Meerdere inwoners wensen de botenhelling aan de Lepelaar naar elders te verplaatsen vanwege de onveilige situatie na een bocht en overlast door voertuigen met aanhangwagens. Ad Jongenelen gaf aan te onderzoeken of alle genoemde wensen onderdeel kunnen worden van nieuw beleid. ”We proberen een situatie te bereiken die voor alle partijen gunstig is. Het uitgangspunt is om een vaarbeleid te formuleren waarbij handhaving veel minder nodig is. En we proberen inwoners daar zo zoveel mogelijk bij te betrekken.”

De aanwezige inwoners gaven aan zeer blij te zijn met deze avond en de gelegenheid om aanbevelingen te kunnen doen. Leontien Kompier: “We moeten met elkaar op zoek gaan hoe we varen leuk houden in en op het water voor zowel vaarrecreanten als omwonenden. We moeten het samen doen. Aanwezige omwonenden en jeugd worden bedankt voor hun komst en ideeën. Ik hoop en reken op de inbreng van inwoners bij het vervolg van het beleid.”

Heeft u ook ideeën voor het nieuwe vaarbeleid? Geef het aan ons door. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.