Selecteer een pagina

Water is het goud van Langedijk. In het verleden is veel water in Langedijk gedempt. Herstel van historische vaarroutes en ontwikkelingen langs en op het water bieden kansen voor de toekomst. De gemeente heeft de basis voor de toekomst beschreven in de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’.

In het collegeprogramma ‘Gezonde Groei’ (2022-2026) is de ambitie opgenomen om ‘Langedijk ontwikkelt met water’ te verbreden naar ‘Dijk en Waard ontwikkelt met water’. De gemeente wil deze verbreding in 2024 gestalte geven in de vorm van een visie en een uitvoeringsplan. Inwoners, ondernemers en organisaties worden later dit jaar uitgenodigd om mee te denken en mee te praten toekomstige uitdagingen voor het water en de oevers van Dijk en Waard.

Nieuwe gemeente

Sinds de start van de nieuwe gemeente Dijk en Waard in 2022 speelt al de gedachte om van ‘Langedijk ontwikkelt met water’ een verhaal van geheel Dijk en Waard te maken, dus inclusief de Heerhugowaardse zijde van de gemeente. Gelegen in het hart van de nieuwe gemeente heeft beter en duurzamer gebruik van water en oevers in het uitvoeringsplan voor Kanaalpark een nieuw gezicht gekregen.

Doelstelling

De doelstelling van ‘Langedijk ontwikkelt met water’ is dat Langedijk haar water en oevers beter en duurzamer gebruikt. Dit leidt ertoe dat Langedijk zich verder kan ontwikkelen als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bewoners, bedrijven en bezoekers, maar ook voor flora en fauna.

De visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Langedijk. De afgelopen jaren zijn al veel projecten in gang gezet.

Lopende projecten

Voorbeelden van lopende projecten zijn:

  • Het realiseren van de vaarverbinding tussen Vroonerplas en Twuyvermeer rondom Sint Pancras.
  • Het realiseren van de vaarverbinding Achterburggracht-Machinesloot in Zuid-Scharwoude. Deze nieuwe vaarroute wordt in voorjaar van 2024 geopend.

Daarnaast is het gedachtegoed van ‘Langedijk ontwikkelt met water’ onder meer meegenomen in:

  • · Toekomstbestendig Museum BroekerVeiling en Landschapsreservaat Oosterdel.
  • Visie en uitvoeringsplan Kanaalpark Dijk en Waard.
  • Herinrichting Havengebied Broek op Langedijk.
  • Oostrand Noord- en Zuid-Scharwoude.
  • Gebiedsontwikkeling Rodeo-terrein

 

Nieuwe watergang en nieuwe brug in Zuid-Scharwoude.

Nieuwe watergang en nieuwe brug in Zuid-Scharwoude.