Selecteer een pagina

De laatste bijeenkomst van het project ‘Herstel verbinding Achterburggracht – Machinesloot’ vond plaats in oktober. Van buitenaf lijkt het project wellicht stil te liggen, maar achter de schermen wordt hard gewerkt. De gemeente Langedijk laat op dit moment (februari 2020) extra onderzoek uitvoeren naar de inpassing van de bruggen, de materiaalkeuze en het ontwerp. Hierin worden ook de aanpassingen van het ontwerp meegenomen, die zijn voortgekomen uit de participatiebijeenkomsten en het ‘kruispuntenoverleg’. Helaas kost het toetsen van de uitkomsten van deze onderzoeken aan het voorlopig ontwerp meer tijd dan verwacht. We hopen in maart/april een volgende bijeenkomst te organiseren, waarop het ontwerp wordt gepresenteerd.