Selecteer een pagina

Zo’n zestig omwonenden en andere ‘stakeholders’ gingen woensdagavond 19 juni met elkaar in gesprek over de herinrichting van het Havenplein en de haven in Broek op Langedijk. Aan de hand van alle wensen en ideeën uit de eerste bijeenkomst had stedenbouwkundig bureau Urbis drie inspiratiemodellen uitgewerkt. De deelnemers werd nu gevraagd aan de hand van losse puzzelstukjes aan te geven, hoe zij het plein en de directe omgeving verder wilden vormgeven. Daarmee werden mensen zich bewust, dat niet alle puzzelstukjes in elkaar passen. Want als je kiest voor een plein zonder parkeren, moeten de auto’s elders worden geparkeerd. Daardoor ontvouwden zich waardevolle discussies over de plekken voor groen, recreëren en parkeren. Aan de hand van deze argumenten en opmerkingen – die allemaal zijn genotuleerd – gaat bureau Urbis aan de slag om hiervan een eerste ‘voorkeursmodel’ te maken. Dit model wordt na de zomer gepresenteerd en wordt dan uiteraard opnieuw besproken met alle belanghebbenden om zo de laatste puzzelstukjes in te passen.