Selecteer een pagina
Omwonenden ontwerpen mee aan vaarverbinding

Omwonenden ontwerpen mee aan vaarverbinding

De Achterburggracht opnieuw verbinden met het Oosterdelgebied is een langgekoesterde wens van veel Langedijkers. Op 14 juni organiseert de gemeente de eerste grote bijeenkomst over het project ‘Herstel verbinding Machinesloot – Achterburggracht’, waarmee dit mogelijk wordt gemaakt. Wethouder Ad Jongenelen: “We beginnen als gemeente zonder vastomlijnd plan, omwonenden en belanghebbenden mogen vanaf het begin mee-ontwerpen. Een prachtige kans voor de buurt om gezamenlijk tot een mooi plan te komen.”

Vorig jaar stelde het gemeentebestuur van Langedijk geld beschikbaar voor het herstel van een vaarverbinding tussen de Achterburggracht en de Machinesloot. Om de vaarbinding mogelijk te maken, moeten vier dammen worden vervangen door doorvaarbare bruggen. Ook kan er worden gekozen om op sommige plekken geen brug aan te leggen. Tegelijkertijd wil de gemeente samen met omwonenden kijken hoe de buurt mooier kan worden gemaakt door bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers, extra groen en/of aanlegplekken voor sloepen. Vorige week maakten medewerkers van de gemeente een rondje door de wijk, waarbij zij langs zijn gegaan bij de aanwonenden. Wethouder Jongenelen: “De meeste aanwonenden zijn enthousiast over het plan. Sommige mensen zeiden: ‘Ik wacht hier al jaren op. Het zal de buurt veel levendiger maken!’ Maar anderen bewoners waren bezorgd, bijvoorbeeld of de bruggen wel toegankelijk zullen zijn voor mensen met een rollator of scootmobiel. We weten nu welke ideeën, maar ook welke bezwaren er leven. Deze onderwerpen bespreken we verder tijdens de bijeenkomst.”

Mee-ontwerpen door klankbordgroep

Na de bijeenkomst wordt een klankbordgroep samengesteld met mensen die echt gaan mee-ontwerpen,waarbij wordt gekeken naar een evenredige vertegenwoordiging uit de buurt. Tijdens drie bijeenkomsten werkt de gemeente samen met de klankbordgroepleden toe naar het meest optimale ontwerp. Tijdens een volgende grote bijeenkomst wordt het ‘concept Definitief Ontwerp’ gepresenteerd aan alle betrokkenen en worden opnieuw reacties verzameld om zo het plan te vervolmaken. Eventueel wordt een derde plenaire bijeenkomst georganiseerd. Jongenelen: “Ik ben heel benieuwd naar het proces en het uiteindelijke resultaat en ben ervan overtuigd dat de nieuwe vaarroute een enorme aanwinst wordt voor Langedijk.”