Selecteer een pagina

Sinds enkele maanden wordt in Sint Pancras gewerkt aan de aanleg van een nieuwe duikerbrug (De Helt) in de Helling en verbreding van de sloot langs de Gedempte Veert. De werkzaamheden zorgen voor een nieuwe, doorvaarbare verbinding naar het noorden van Sint Pancras en een veilig watersysteem voor de inwoners van Vroonermeer Noord.

In het belang van een goede en veilige waterhuishouding is verbreding van de watergang langs de Gedempte Veert noodzakelijk. Zo kan het water bij veel regenval en/of harde wind vanaf de Vroonerplas in noordelijke richting worden afgevoerd. Met de verbreding van de watergang in combinatie met de aanleg van een geheel nieuwe stuw is de waterhuiskundige situatie volledig geborgd. Bovendien zorgt de verbreding voor verbetering van de waterkwaliteit.

Tegelijkertijd wordt in de Helling een duikerbrug aangelegd, zodat mensen straks met een bootje vanaf de Vroonerplas kunnen varen tot aan het Daalmeerpad en vice versa. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “We willen Langedijk steeds beter doorvaarbaar maken. Dit is een uitgelezen kans om de werkzaamheden voor een goed watersysteem te combineren met de aanleg van een nieuwe vaarroute inclusief duikerbrug. Het is de bedoeling dat ook bij het Daalmeerpad een doorvaarbare brug komt, waarmee er een aansluiting komt op het water aan de noordzijde van Sint Pancras. Het wordt straks mogelijk om van het westen van Sint Pancras naar het oostelijk deel te varen. Zo wordt er stapsgewijs aan gewerkt dat de wijken Twuyverhoek en Vroonermeer via het water met elkaar worden verbonden. Overigens moeten nog wel nadere verkenningen worden uitgevoerd, voordat we tot concrete inrichting en aanleg kunnen overgaan.” Vanaf half januari 2019 zal de gemeente naar verwachting starten met de graafwerkzaamheden voor verbreding van de sloot. Deze zullen maximaal een maand in beslag nemen. In het voorjaar kan gebruik worden gemaakt van de nieuwe vaarroute.

 

 

 

Terug naar home