Selecteer een pagina

De gemeente Langedijk laat onderzoek doen om de vaarverbinding tussen Kanaal Alkmaar-Kolhorn en het binnenwater van Langedijk te verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar twee locaties in Noord-/Zuid-Scharwoude en Sint Pancras. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn op 26 oktober besproken in een workshop met partijen uit het gebied. Tegelijkertijd is met hen gesproken over meekoppelkansen. Dat zijn initiatieven die tegelijk met het project uitgevoerd kunnen worden: een win-winsituatie!

Oosterdijk, ten noorden van Twuyvermolen Sint Pancras

Wethouder Ad Jongenelen is zeer tevreden over het resultaat: “De deelnemers vonden de landschappelijke inpassing rondom de molen erg belangrijk, een sluis had daarom daar hun voorkeur. Zij vroegen zich af waarom een overhaal niet als kansrijke oplossingen wordt gezien. Daar gaan we nog verder op studeren en komen we op terug. Ik ben vooral blij met alle meekoppelkansen voor onder andere natuur en recreatie die zijn aangedragen. Lokale kennis van gebruikers maakt een plan altijd beter.”

Hoe verder

De ideeën, suggesties en meekoppelkansen vanuit de workshop worden door bureau Witteveen en Bos verwerkt in het onderzoek dat zij tot op heden hebben gedaan naar de technische mogelijkheden en ruimtelijke inpassing op de verschillende locaties voor een sluis, bootlift of overhaal. In maart volgend jaar is het onderzoek af en kan iedereen die dat wil kennis nemen van de resultaten.
Daarna gaan we met de onderzoeksresultaten verder in gesprek met provincie en partners hoe we met elkaar de waterrecreatie in onze regio kunnen versterken.

Het verbeteren van de vaarverbinding is onderdeel van de visie Waterschakels HAL die de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) hebben opgesteld. Met deze visie willen gemeenten en ONHN een bijdrage leveren aan het aantrekkelijker maken van het woon- en vestigingsklimaat in de regio.

Kanaal met Roskamsluis, ten noorden van Roskamhaven, Noord-Scharwoude

Oosterdijk in noordelijke richting, tegenover de Wuijver Noord-Scharwoude