Selecteer een pagina

De trossen kunnen los voor Langedijk ontwikkelt met water. Drie projecten zijn inmiddels gestart om bij te dragen aan het ontwikkelen van Langedijk met water, namelijk het herstellen van de vaarverbinding Achterburggracht Noord-Scharwoude met het Oosterdelgebied, revitalisatie van het Havenplein in Broek op Langedijk en een vaarroute om Sint Pancras. Alle drie projecten zijn niet zomaar klaar. Er is veel voorbereidingstijd nodig voordat de schop daadwerkelijk de grond ingaat. Eerst wordt in alle projecten een proces van voorbereiding doorlopen. Hierbij wil de gemeente belanghebbenden, waaronder omwonenden, nauw betrekken.

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2017 de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ vastgesteld. Daarmee is de koers bepaald van hoe Langedijk de komende jaren met water wil ontwikkelen. Vele inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van overheden, organisaties, verenigingen en stichtingen hebben bijgedragen aan een mooie lijst van mogelijke acties en projecten. Om dat allemaal op een goede manier en in samenhang met elkaar tot uitvoering te brengen is het programma ‘Langedijk ontwikkelt met water’ gestart. Dit programma is het schip dat de komende jaren de koers gaat varen. De eerste projecten worden nu verder uitgewerkt.

De trossen los voor de eerste projecten

In de begroting voor het jaar 2018 heeft de raad ruimte opgenomen om uitvoering te geven aan doorvaarbaarheid van de Achterburggracht, het revitaliseren van het Havengebied in Broek op Langedijk en het verbinden van de vaarroute noordelijk om Sint Pancras. Met de toekenning van deze financiële middelen kunnen nu de trossen los voor de voorbereidingen van deze drie projecten. Dat is inmiddels gestart met verkenningen. Het ene project is daarin al wat verder dan het andere, maar voor alle projecten geldt dat het zeker niet zo is dat de schop binnenkort de grond al ingaat. Eerst wordt er in alle projecten een proces van voorbereiding doorlopen. Hierbij wil de gemeente belanghebbenden, waaronder omwonenden, nauw betrekken. Op deze website zal de stand van zaken en de planning van de projecten te zien zijn.

In gesprek met de omgeving

Gemeente Langedijk werkt op dit moment achter de schermen aan de voorbereiding van een plan om alle belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling van de drie projecten. Zorgvuldigheid is daarbij belangrijker dan op volle kracht vooruit te varen. Per project wordt in de loop van dit jaar een eerste informatiebijeenkomst voor hen gehouden waarin het project en het proces wordt toegelicht. Ook wordt dan duidelijk wie vanuit de gemeente aanspreekpunt zal zijn en welke bureaus adviseren als het gaat om landschapsarchitectuur, techniek en dergelijke. Belanghebbenden kunnen zich ook nog na deze bijeenkomst aanmelden voor de klankbordgroep van het project.

Meedenken in klankbordgroep

Wilt u meedenken in de klankbordgroep en zo een bijdrage leveren aan één van de projecten? Belangstellenden kunnen zich nu al aanmelden. Laat in het formulier uw contactgegevens en motivatie achter. Wij zoeken naar een evenwichtige vertegenwoordiging van belanghebbenden in de klankbordgroepen. Uw motivatie is daarom belangrijk. Laat in uw motivatie daarom weten wie u vertegenwoordigt en waarom u mee wilt denken. Na de informatiebijeenkomsten wordt de klankbordgroep samengesteld.