Selecteer een pagina

‘Met de bouw van de vier bruggen in Zuid-Scharwoude gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Een historische waterverbinding wordt in ere hersteld en daarmee worden de vaarmogelijkheden uitgebreid. Hiervoor hebben we ons lange tijd sterk gemaakt. Dit project is goed nieuws voor alle vaarliefhebbers.’

Woorden van Peter de Nijs, bestuurslid van Stichting Promotie Dijk en Waard (SPDW). Hij was één van de vele belangstellenden die op dinsdag 15 november aanwezig waren bij de start van het bruggenproject in Zuid-Scharwoude.

Extra vaarroute

Op vier locaties vervangen bruggen de huidige landdammen. Hierdoor ontstaat een extra vaarroute van 1,5 kilometer tussen de Achterburggracht en de Machinesloot. De Nijs: ‘Het bruggenproject is een nieuwe stap in de goede richting. Dit traject heeft een lange voorgeschiedenis. Het is mooi om steeds meer concrete resultaten te zien.’

Het plan vloeit voor uit de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’. De gemeente heeft deze visie ontwikkeld in nauwe samenwerking met Stichting Langedijk Waterrijk en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord.

Onthulling bouwbord

Wethouder Annette Groot van gemeente Dijk en Waard onthulde samen met gedeputeerde Esther Rommel van de provincie Noord-Holland en directeur Ron Oudeman van K_Dekker bouw & infra het bouwbord van het bruggenproject. Dit gebeurde in het bijzijn van vele tientallen omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden.

Onder de buurtbewoners wordt vooral enthousiast gereageerd op de bruggen. Thea van der Hurk woont nu nog aan een afgesloten sloot, maar dat wordt straks anders: “We krijgen vlakbij ons huis een brug en dan kunnen we met onze boot vlakbij ons huis komen. Daar ben ik heel blij mee.” Ook buurtbewoonster Liesbeth de Jong juicht de komst van de bruggen toe. “Wij wonen nu vlakbij een damwand, daar houdt de vaarroute nu op. Maar als de bruggen klaar zijn, dan kunnen we gewoon verder varen. Ik vind het wel leuk dat bootjes hier straks langs komen.”


De onthulling van het bouwbord door wethouder Annette Groot (midden) , gedeputeerde Esther Rommel (rechts) en Ron Oudeman (directeur K_Dekker bouw & infra).


Wandeling langs de locaties waar de vier nieuwe bruggen worden gebouwd.

Wandeling

Na de feestelijke start werd een wandeling gemaakt langs de locaties waar de bruggen worden gebouwd. Het gezelschap liep in een lange stoet door de omgeving. Onderweg konden de wandelaars op grote spandoeken de afbeeldingen van de toekomstige bruggen zien. Veel mensen waren zeer te spreken over de vormgeving van de bruggen. “Echt mooi. De bruggen zijn straks de sieraden in de wijk”, aldus een bewoonster. Na afloop van de wandeltocht waren er nog verschillende speeches in een tent aan de Sportlaan.

Ruby Groen, geboren en getogen in Langedijk, heeft van de waterrijke omgeving min of meer haar werk gemaakt. “Langedijk en het water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik bied als ondernemer verschillende programma’s aan die een relatie hebben met het water. ‘Denk aan teambuildingsdagen op unieke locaties op of bij het water. Of lekker varen vanaf het historische museum in een Langedijker koolschuit en onderweg genieten van de verhalen van de schipper. Ik regel veel van dit soort uitjes en dat doe ik zoveel mogelijk met lokale partners.’

En: ‘Ik juich het uitbreiden en verbeteren van de vaarroutes alleen maar toe. De plannen van ‘Langedijk ontwikkelt met water’ volg ik al jaren. De komst van de vier bruggen is een nieuwe mijlpaal.’

Waterkwaliteit

Wethouder Annette Groot ziet het bruggenproject als een mooie stap, maar de ambities reiken nog veel verder. ‘Een belangrijke doelstelling is dat Langedijk haar water en oevers beter gaat gebruiken. Niet alleen om extra vaarwegen te krijgen. De bruggen zorgen ook voor een betere doorstroming van het water en dat is weer gunstig voor de waterkwaliteit. Daarnaast besteden we aandacht aan het verhogen van de biodiversiteit. Daarom worden oevers en bermen natuurvriendelijk ingericht.’

‘We zitten in een waardevol proces. Het gaat niet alleen om extra vaarwegen. We werken ook aan andere projecten, zoals de herinrichting van het Havenplein in Broek op Langedijk, een toekomstbestendig landschapsreservaat Oosterdel en de vernieuwing van Museum BroekerVeiling. ‘

Provincie

Bij de start van het bruggenproject stond de wethouder stil bij alle partijen die betrokken zijn met de ontwikkelingen op en rond het water. Ook stipte zij de belangrijke rol van de provincie aan”: ‘De neuzen van de gemeente en de provincie staan in dezelfde richting. De provincie denkt mee en investeert mee. Daar zijn we als gemeente erg blij mee.’

Gedeputeerde Esther Rommel sloot zich bij de woorden van de wethouder aan. ‘Samen investeren we in het vernieuwen, uitbreiden maar vooral toekomstbestendig maken van het watersysteem in onze provincie. En juist in dit gebied heeft water altijd een hoofdrol heeft gespeeld. Leven en recreëren in deze regio betekent verbonden zijn met het water.’


Gedeputeerde Esther Rommel (midden) in gesprek met wethouder Annette Groot (rechts) en Ron Oudeman (links).

Nico Vader, bestuurder van Stichting Langedijk Waterrijk en bekend van de Museale Schuitenhelling, is blij met de nieuwe bruggen. ‘Het is goed om te zien dat belangrijke stappen worden gezet. Ik denk dan aan het in ere herstellen van vroegere vaargeulen, maar ook aan het nieuwe Havenplein en de ontwikkelingen rond het museum.’