Selecteer een pagina
Feestelijke start bruggenproject Zuid-Scharwoude: ‘Een langgekoesterde wens gaat in vervulling’

Feestelijke start bruggenproject Zuid-Scharwoude: ‘Een langgekoesterde wens gaat in vervulling’

‘Met de bouw van de vier bruggen in Zuid-Scharwoude gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Een historische waterverbinding wordt in ere hersteld en daarmee worden de vaarmogelijkheden uitgebreid. Hiervoor hebben we ons lange tijd sterk gemaakt. Dit project is goed nieuws voor alle vaarliefhebbers.’

Woorden van Peter de Nijs, bestuurslid van Stichting Promotie Dijk en Waard (SPDW). Hij was één van de vele belangstellenden die op dinsdag 15 november aanwezig waren bij de start van het bruggenproject in Zuid-Scharwoude.

Extra vaarroute

Op vier locaties vervangen bruggen de huidige landdammen. Hierdoor ontstaat een extra vaarroute van 1,5 kilometer tussen de Achterburggracht en de Machinesloot. De Nijs: ‘Het bruggenproject is een nieuwe stap in de goede richting. Dit traject heeft een lange voorgeschiedenis. Het is mooi om steeds meer concrete resultaten te zien.’

Het plan vloeit voor uit de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’. De gemeente heeft deze visie ontwikkeld in nauwe samenwerking met Stichting Langedijk Waterrijk en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord.

Onthulling bouwbord

Wethouder Annette Groot van gemeente Dijk en Waard onthulde samen met gedeputeerde Esther Rommel van de provincie Noord-Holland en directeur Ron Oudeman van K_Dekker bouw & infra het bouwbord van het bruggenproject. Dit gebeurde in het bijzijn van vele tientallen omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden.

Onder de buurtbewoners wordt vooral enthousiast gereageerd op de bruggen. Thea van der Hurk woont nu nog aan een afgesloten sloot, maar dat wordt straks anders: “We krijgen vlakbij ons huis een brug en dan kunnen we met onze boot vlakbij ons huis komen. Daar ben ik heel blij mee.” Ook buurtbewoonster Liesbeth de Jong juicht de komst van de bruggen toe. “Wij wonen nu vlakbij een damwand, daar houdt de vaarroute nu op. Maar als de bruggen klaar zijn, dan kunnen we gewoon verder varen. Ik vind het wel leuk dat bootjes hier straks langs komen.”


De onthulling van het bouwbord door wethouder Annette Groot (midden) , gedeputeerde Esther Rommel (rechts) en Ron Oudeman (directeur K_Dekker bouw & infra).


Wandeling langs de locaties waar de vier nieuwe bruggen worden gebouwd.

Wandeling

Na de feestelijke start werd een wandeling gemaakt langs de locaties waar de bruggen worden gebouwd. Het gezelschap liep in een lange stoet door de omgeving. Onderweg konden de wandelaars op grote spandoeken de afbeeldingen van de toekomstige bruggen zien. Veel mensen waren zeer te spreken over de vormgeving van de bruggen. “Echt mooi. De bruggen zijn straks de sieraden in de wijk”, aldus een bewoonster. Na afloop van de wandeltocht waren er nog verschillende speeches in een tent aan de Sportlaan.

Ruby Groen, geboren en getogen in Langedijk, heeft van de waterrijke omgeving min of meer haar werk gemaakt. “Langedijk en het water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik bied als ondernemer verschillende programma’s aan die een relatie hebben met het water. ‘Denk aan teambuildingsdagen op unieke locaties op of bij het water. Of lekker varen vanaf het historische museum in een Langedijker koolschuit en onderweg genieten van de verhalen van de schipper. Ik regel veel van dit soort uitjes en dat doe ik zoveel mogelijk met lokale partners.’

En: ‘Ik juich het uitbreiden en verbeteren van de vaarroutes alleen maar toe. De plannen van ‘Langedijk ontwikkelt met water’ volg ik al jaren. De komst van de vier bruggen is een nieuwe mijlpaal.’

Waterkwaliteit

Wethouder Annette Groot ziet het bruggenproject als een mooie stap, maar de ambities reiken nog veel verder. ‘Een belangrijke doelstelling is dat Langedijk haar water en oevers beter gaat gebruiken. Niet alleen om extra vaarwegen te krijgen. De bruggen zorgen ook voor een betere doorstroming van het water en dat is weer gunstig voor de waterkwaliteit. Daarnaast besteden we aandacht aan het verhogen van de biodiversiteit. Daarom worden oevers en bermen natuurvriendelijk ingericht.’

‘We zitten in een waardevol proces. Het gaat niet alleen om extra vaarwegen. We werken ook aan andere projecten, zoals de herinrichting van het Havenplein in Broek op Langedijk, een toekomstbestendig landschapsreservaat Oosterdel en de vernieuwing van Museum BroekerVeiling. ‘

Provincie

Bij de start van het bruggenproject stond de wethouder stil bij alle partijen die betrokken zijn met de ontwikkelingen op en rond het water. Ook stipte zij de belangrijke rol van de provincie aan”: ‘De neuzen van de gemeente en de provincie staan in dezelfde richting. De provincie denkt mee en investeert mee. Daar zijn we als gemeente erg blij mee.’

Gedeputeerde Esther Rommel sloot zich bij de woorden van de wethouder aan. ‘Samen investeren we in het vernieuwen, uitbreiden maar vooral toekomstbestendig maken van het watersysteem in onze provincie. En juist in dit gebied heeft water altijd een hoofdrol heeft gespeeld. Leven en recreëren in deze regio betekent verbonden zijn met het water.’


Gedeputeerde Esther Rommel (midden) in gesprek met wethouder Annette Groot (rechts) en Ron Oudeman (links).

Nico Vader, bestuurder van Stichting Langedijk Waterrijk en bekend van de Museale Schuitenhelling, is blij met de nieuwe bruggen. ‘Het is goed om te zien dat belangrijke stappen worden gezet. Ik denk dan aan het in ere herstellen van vroegere vaargeulen, maar ook aan het nieuwe Havenplein en de ontwikkelingen rond het museum.’

Proef verruiming openingstijden sluis Broek op Langedijk verlengd

Proef verruiming openingstijden sluis Broek op Langedijk verlengd

In juli en augustus was de sluis in Broek op Langedijk bij wijze van proef ‘s avonds langer opengesteld. Dit bleek zo’n succes dat de proef met verruimde openingstijden nu is verlengd. Op weekeinddagen tot en met 18 oktober 2020 is de sluis langer open.

Dit zijn de openingstijden van de sluis tot en met 18 oktober:

  • Maandag t/m donderdag: van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur
  • Vrijdag t/m zondag: van 9.00 tot 12.30 uur, van 13.30 tot 18.45 en van 19.15 tot 21.00 uur.
Visie Waterschakel HAL ondertekend

Visie Waterschakel HAL ondertekend

Gelegen tussen Laag Holland Zaanstreek en de Noordkop van Noord-Holland Noord, heeft de regio Alkmaar een bijzondere positie; de regio wil de positie als schakel tussen de Metropool Regio Amsterdam en Noord-Holland Noord benutten. Door samen te werken willen de HAL gemeenten waterrecreanten in de regio meer mogelijkheden te geven.

Door de toegankelijkheid van diverse toeristische attracties in de drie gemeenten te verbeteren, ontstaan meer kansen voor toeristische gerelateerde activiteiten (bootverhuur, horeca, museumbezoeken, overnachtingen) in dit deel van het sloepennetwerk en daarmee ook groei van de werkgelegenheid.

Om dit te bereiken hebben de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk (HAL-gemeenten) en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord op 3 september de ‘Visie Waterschakel HAL’ ondertekend. Bekijk de Visie Waterschakel HAL. (PDF 1,64 MB)

Vervolgbijeenkomst over vaaroverlast en aanbevelingen voor nieuw vaarbeleid

Vervolgbijeenkomst over vaaroverlast en aanbevelingen voor nieuw vaarbeleid

Vaaroverlast, geluidsoverlast en schade aan oevers, veroorzaakt door te snel varende boten. Dat was op 26 augustus het onderwerp van een vervolggesprek met betrokkenen.

Burgemeester Leontien Kompier en wethouder Ad Jongenelen spraken wederom met jeugdige vaarrecreanten en inwoners die aan het water wonen. Ook aanwezig waren een vertegenwoordiger van Belangenvereniging Groot Oosterdel (BGO), wijkagent Anne Kees Meines, hoofd Toezicht en Handhaving van gemeente Langedijk en de projectleider verantwoordelijk voor het nieuwe vaarbeleid. Aansluitend voegden meerdere inwoners die aan het water wonen zich bij de bijeenkomst met aanbevelingen op het nieuwe vaarbeleid. Dit gesprek volgde op eerdere gesprekken, die startten in december vorig jaar. De gemeente wil alle input hieruit gebruiken om te komen tot nieuw vaarbeleid dat volgend vaarseizoen op tafel moet liggen.

Van communicatie tot leuke activiteiten
Gemeente Langedijk communiceerde deze zomer breed om bewustwording te creëren rondom vaarregels en vaaroverlast. Zo kregen alle inwoners een brief en een boekje met de vaarregels en publiceerde de gemeente op de gemeentepagina’s, de website en social media regelmatig informatie hierover. Verder zijn op bruggen spandoeken geplaatst, jongerenwerk sprak de jeugd aan in een video en Sport Servicepunt Langedijk organiseerde deze zomer activiteiten voor jongeren. De rivierkreeftviswedstrijd voor de jeugd en de verruimde openingstijden van de sluis in Broek op Langedijk, ideeën uit eerdere bijeenkomsten, oogstten veel lof tijdens de avond.

Vervolgbijeenkomst over vaaroverlast en aanbevelingen voor nieuw vaarbeleid
Verder gaf wijkagent Anne Kees aan dat de politie afgelopen zomer meer zichtbaar was en dat er veel gehandhaafd is. Naast boa’s van de gemeente zijn ook boa’s van Geestmerambacht ingezet. Inwoners die aan het water wonen lieten weten dat ze resultaat zien maar dat de overlast zich heeft verlegd naar avonden, ‘s nachts en weekenden. Drie nieuw aangenomen boa’s gaan daarom ook vaker ’s avonds en in het weekend het water op. Leontien Kompier: “Er is veel inzet gepleegd door de boa’s en we hebben korte lijnen met politie. Goed om te zien dat inwoners gemerkt hebben dan er gehandhaafd is.”

Inwoners denken mee in nieuw vaarbeleid
De mogelijkheid van bootregistratie is een optie in nieuw vaarbeleid om handhaving eenvoudiger te maken. Ook het stimuleren van stillere, elektrisch aangedreven vaartuigen is gewenst en past in de duurzaamheidsambitie van de gemeente. Het maximaliseren van het aantal verhuurde boten en eenrichtingsverkeer kwam ter tafel, evenals het verbod op jetski’s en waterski’s en type boten met teveel pk’s, cameratoezicht en een avondklok op het water om de overlast ‘s avonds te beperken. Meerdere inwoners wensen de botenhelling aan de Lepelaar naar elders te verplaatsen vanwege de onveilige situatie na een bocht en overlast door voertuigen met aanhangwagens. Ad Jongenelen gaf aan te onderzoeken of alle genoemde wensen onderdeel kunnen worden van nieuw beleid. ”We proberen een situatie te bereiken die voor alle partijen gunstig is. Het uitgangspunt is om een vaarbeleid te formuleren waarbij handhaving veel minder nodig is. En we proberen inwoners daar zo zoveel mogelijk bij te betrekken.”

De aanwezige inwoners gaven aan zeer blij te zijn met deze avond en de gelegenheid om aanbevelingen te kunnen doen. Leontien Kompier: “We moeten met elkaar op zoek gaan hoe we varen leuk houden in en op het water voor zowel vaarrecreanten als omwonenden. We moeten het samen doen. Aanwezige omwonenden en jeugd worden bedankt voor hun komst en ideeën. Ik hoop en reken op de inbreng van inwoners bij het vervolg van het beleid.”

Heeft u ook ideeën voor het nieuwe vaarbeleid? Geef het aan ons door. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Terugblik informatieavond ‘Herstel verbinding Achterburggracht–Machinesloot’

Terugblik informatieavond ‘Herstel verbinding Achterburggracht–Machinesloot’

Het project ‘Herstel verbinding Achterburggracht–Machinesloot’ komt dichterbij de definitieve uitwerking. Op 18 juni 2020 heeft de gemeente een (digitale) informatiebijeenkomst over het project georganiseerd. De opkomst en de sfeer waren goed.

Wilt u de presentatie en plannen (nog eens) bekijken? U kunt ze downloaden op de website van gemeente Langedijk.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie en contact stuurt u een mail naar Marianne Zeedijk.

Proef verruiming openingstijden sluis Broek op Langedijk verlengd

Haven en sluis in Broek op Langedijk open op 21 mei

De haven en de sluis in Broek op Langedijk gaan weer open op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag). Het sanitairgebouw in de haven blijft dicht tot 1 juli. De gemeente Langedijk volgt hierin de lijn van de Provincie.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte
De basisregel is dat we 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Dat geldt uiteraard ook bij de sluis en de haven. Als mensen geen afstand houden of als het te druk wordt dan kan de sluis mogelijk weer dichtgaan op last van de Veiligheidsregio of de burgemeester. Geef elkaar dus de ruimte en keer om als het druk is.