Selecteer een pagina

Gemeente Heerhugowaard legde op 3 april het voorontwerp bestemmingsplan van het bouwplan Stationsweg 114 in Heerhugowaard ter inzage. In reactie daarop gaat het college van Langedijk om tafel met het college van buurgemeente Heerhugowaard om te praten over een eigen onderzoek van Langedijk naar de effecten op het Oosterdelgebied van de hoogbouw in het stationsgebied van Heerhugowaard. Dit onderzoek biedt een kwalitatief goed alternatief.

Impact bouwplan op Oosterdelgebied

Het bouwplan waarvan het voorontwerp bestemmingsplan nu ter inzage ligt, is gelegen in het stationsgebied van Heerhugowaard, direct aan de rand van het Landschapsreservaat Oosterdel. Het plan heeft een bouwhoogte van 15 tot 27 meter. Het loopt vooruit op en maakt onderdeel uit van het Masterplan Stationsgebied, waarin bouwhoogten tot 50 meter mogelijk zijn. Hoewel de plannen voor het stationsgebied van Heerhugowaard niet direct fysiek ingrijpen op het Oosterdelgebied, hebben ze wel een sterk negatieve impact op de cultuurhistorische betekenis, de beleving van het landschap en de natuurwaarden van het Oosterdelgebied.

Verbetering landschappelijk perspectief door andere positionering

De gemeente Langedijk heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de huidige belevings- en cultuurhistorische waarden van het Landschapsreservaat Oosterdel. Het rapport beschrijft ook waar en op welke wijze deze worden beïnvloed bij het ten uitvoering brengen van specifiek het plan aan de Stationsweg en in brede zin van het Masterplan Stationsgebied Heerhugowaard. In dit  rapport van Landschapsarchitectenbureau Feddes Olthof en partners wordt een handreiking gedaan die leidt tot een verbetering vanuit het landschappelijk perspectief. Het rapport gaat uit van een zelfde bebouwingsprogramma met een andere positionering van de totale ontwikkeling.

Om tafel om alternatief te bespreken

Het bouwplan waarvoor nu een voorontwerp bestemmingsplan is opgesteld, is de eerste uitwerking van een project binnen het Masterplan. Het college van Langedijk is onaangenaam verrast door de hoogte van het bouwplan en ziet zich genoodzaakt een formele zienswijze in te dienen. Graag wil het college van Langedijk daarnaast om tafel met het college van Heerhugowaard om het alternatief uit het eigen onderzoek te bespreken. Wethouder Jan Piet Beers zegt daarover: “Wij zijn niet tegen de ontwikkeling. De ontwikkeling van het stationsgebied is voor beide gemeentes belangrijk. Het liefst zouden we samenwerken aan een Masterplan Stationsgebied waar beide gemeentes zich in kunnen vinden.