Selecteer een pagina

Water met een verhaal

Langedijk zou Langedijk niet zijn zonder het water. Een dagje varen, vissen of op een terrasje aan het water zitten. Zo beleven we het water nu in Langedijk. Vroeger was dat anders. Vroeger en nu komen bij elkaar in Langedijk ontwikkelt met water.

De tuinders in het vroegere Langedijk waren afhankelijk van het water. Het zorgde ervoor dat ze bij hun akkers kwamen en dat zij hun groenten naar de veiling konden brengen. Eind jaren zestig startte de grootscheepse ruilverkaveling in Langedijk. Sloten werden gedempt en eilanden werden woonwijken. Vervoer over water maakte plaats voor vervoer over de weg. Het bracht Langedijk meer welvaart. Het dagelijks leven werd makkelijker.

Water hoort bij Langedijk

Maar na een aantal jaren kwam steeds sterker het gevoel dat het water bij Langedijk hoort. Dat het fijn is om aan het water te wonen, met een bootje er op uit te kunnen en vanuit huis, net als vroeger, naar het Oosterdelgebied te kunnen varen.

Wie daar eens is geweest, weet hoe bijzonder die eilandenstructuur is. Zeker als je beseft dat elk eilandje met de hand is aangelegd, door het uitbaggeren van de sloten en met de vruchtbare grond het land verder op te hogen.

Steeds luider klonken de stemmen om dat unieke stukje én het unieke water in Langedijk te behouden.

VAn wens naar werkelijkheid

Sinds eind jaren negentig van de twintigste eeuw is herstel van waterwegen en het aansluiten van nieuwe woonwijken op het water niet meer alleen een grote wens. Stukje bij beetje wordt die wens werkelijkheid. Er wordt werk met werk gemaakt. Bijvoorbeeld door bij de aanleg van nieuwe woonwijken goed na te denken hoe het water daarin een rol kan spelen. Soms gebeurt het met een grote gift, bijvoorbeeld bij de aanleg van de Lepelaarsbrug in Broek op Langedijk. Deze brug, die geschonken werd door de Noordhollandsche van 1816, zorgde ervoor dat de Achterburggracht in Broek op Langedijk weer doorvaarbaar werd.

Water leeft in Langedijk

Eind april 2015 organiseerde de gemeente Langedijk samen met de Stichting Langedijk Waterrijk het symposium ‘Langedijk ontwikkelt met water’. Tijdens het symposium polsten de organisatoren of inwoners, organisaties en ondernemers mogelijkheden zien om gezamenlijk Langedijk met water verder te ontwikkelen. Dat leverde bijna twintig aanmeldingen op van mensen en organisaties die aan de slag wilden. Begin oktober van dat jaar kwam deze groep mensen op uitnodiging van de Stichting Langedijk Waterrijk bij elkaar om de ideeën te verzamelen en een begin te maken met het uitwerken daarvan.

Visie legt basis

Om ervoor te zorgen dat alle initiatieven en plannen vanuit gemeente en de Langedijkers in de toekomst bijdragen aan de gewenste koers van Langedijk ontwikkelt met water, stelde de gemeente samen met inwoners, organisaties en ondernemers een visie op. In die visie is de blik veel breder dan alleen de doorvaarbaarheid van vroeger. Water is het centrale thema waarlangs Langedijk zich de komende jaren economisch en duurzaam wil ontwikkelen. Bij de visie hoort een projecten- en actielijst. Hierop staan alle projecten en acties die genoemd zijn in de voorbereiding van de visie. De projectenlijst wordt omgezet in een uitvoeringsplan. Door die projecten één voor één uit te voeren wordt Langedijk ontwikkelt met water de komende jaren steeds een beetje meer zichtbaar in Langedijk. Nieuwe initiatieven en ideeën zijn altijd welkom.