Selecteer een pagina

PUBLICATIES

Water en waterrecreatie staan hoog op de agenda’s van diverse overheden en organisaties, zoals: provincie, regio, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en vanzelfsprekend het Hoogheemraadschap. De aandacht gaat daarbij uit naar de koppeling van het thema water aan andere werkvelden, zoals ruimtelijke ordening, economie en werkgelegenheid, toerisme en recreatie, duurzaamheid en milieu en erfgoed en cultuurhistorie. Overheden en organisaties zoeken elkaar op om gezamenlijk programma’s te maken.

Binnen de gemeente Langedijk vindt een soortgelijke ontwikkeling plaats. In het collegeprogramma 2014-2018 is water een terugkerend thema in verschillende programmaonderdelen. Het gaat over meer dan varen alleen. Het heeft ook relatie met recreatie en toerisme, leefbaarheid, natuur, milieu en duurzaamheid, erfgoed en cultuurhistorie, veiligheid, wegen en verkeer en economie. De in 2006 opgestelde Visie Doorvaarbaarheid en het Masterplan Doorvaarbaarheid van 2012 hebben zich verbreed tot het thema ’Langedijk ontwikkelt met water’.

Visie

Het verbrede idee over de rol van het water in Langedijk is de aanleiding om bestaande doelen in een visiedocument bij elkaar te brengen. De visie zorgt voor een complete kijk op het thema. Het is de basis voor alle ontwikkelingen. In zeven ambities staat beschreven wat de gemeente wil bereiken. Inwoners, organisaties, ondernemers en andere overheden dachten daarover mee. De centrale doelstelling van de visie is: Langedijk gebruikt haar water en oevers beter en duurzamer. Zo kan Langedijk zich verder ontwikkelen als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bewoners en bedrijven en als een aantrekkelijke verblijfplaats voor bezoekers.

Samen tot stand gebracht

Velen hebben bijgedragen aan de visie. In allerlei bijeenkomsten hebben de deelnemers hun kennis en ambities gedeeld. Met de visie is er een inspirerend en stimulerend overzicht van de mogelijkheden om met water te ontwikkelen. Want uiteindelijk is de visie gemaakt om als gemeente en gemeenschap samen voortvarend aan de slag te gaan.

Publicaties