Selecteer een pagina

Langedijk is een waterverbinding rijker. Sinds augustus van dit jaar is het mogelijk om vanaf het water nabij het Langebrugpad richting de Tjalk te varen. Met deze nieuwe verbinding is het mogelijk om met een bootje van de woonwijk Westerdel tot in het mooie Oosterdelgebied te komen.

Oude tijden herleven. Ook aan de noordzijde van het Winkelcentrum Broekerveiling is het water nu zichtbaar en beleefbaar door de nieuwe duikerbrug van de Mayersloot. Vanaf het Langebrugpad, langs de Tjalk tot nabij de Binnemikke is het waterpeil bij de Tjalk omhoog gegaan en is aangesloten op het water langs de Laansloot. Hiermee is de koppeling tussen de woonwijk Westerdel en het Winkelcentrum Broekerveiling een feit.

Aannemer Dekker heeft de nieuwe waterverbinding in opdracht van de gemeente Langedijk gerealiseerd. Er zijn vele meters damwand aangebracht, twee duikerbruggen en een peilscheiding gerealiseerd. Daarmee kon het waterpeil van -2.75 naar het doorvaarbare waterpeil van -1.45 NAP worden verhoogd.