Selecteer een pagina

7 ambities

Water is het goud van Langedijk. Inwoners, ondernemers, organisaties, gemeente en andere overheden zien kansen om samen te ontwikkelen met water. De gemeente heeft de basis gelegd met de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water 2030’.

De centrale doelstelling van de visie is: Langedijk gebruikt haar water en oevers beter en duurzamer. Dit leidt ertoe dat Langedijk zich verder kan ontwikkelen als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bewoners en bedrijven en een aantrekkelijke verblijfplaats is voor bezoekers.

De visie is een document voor de toekomst. Zeven ambities laten zien waar we in Langedijk de komende jaren samen aan werken. De laatste twee van de zeven ambities staan ten dienste van de eerste vijf.