Selecteer een pagina

Meer ruimtelijke kwaliteit

Langedijk ontwikkelt met water wil de unieke cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, landschap en cultureel erfgoed behouden door ontwikkeling. Door het landschap en het erfgoed toegankelijk te maken, vergroot de waardering en daarmee de waarde van het ge­bied. Daarom zet de gemeente zich in voor behoud van monumenten, karakteristieke bebouwing en culturele evenementen.

 

Beleving en verblijfskwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit gaat in belangrijke mate over de manier waarop het water vanaf het land beleefd wordt. De plekken waar land en water elkaar raken, zijn in potentie de plekken waar mensen samen komen. Dat stelt eisen aan de inrichting van de openbare ruimte. Er moet veel aandacht worden besteed aan verblijfskwaliteit, al dan niet in com­binatie met voorzieningen. Beleving van water heeft ook betrekking op de zichtbaarheid van het water. Vooral langs de Dorpsstraat zijn prachtige visuele relaties tussen het lint en de gracht mogelijk.

 

Haven Broek op Langedijk

Als het gaat om het verhogen van de ruimtelijke en economische kwa­liteit verdient het havengebied van Broek op Langedijk bijzonder aandacht. Het havengebied is de het gezicht van van ‘Langedijk ontwikkelt met water’ langs het kanaal Alkmaar Kolhorn. Als passanten­haven en met een aantrekkelijke ontvangst- en verblijfsruimte is het een visitekaartje voor Langedijk. Om dit te zijn heeft het huidige voorzieningenaanbod en de inrichting een opwaardering nodig. Langedijk gaat gezamenlijk met ondernemers, organisaties en omwonenden een integrale gebiedsvisie voor het havengebied opstellen.

 

Oostrand

De Oostrand is het gebied dat ligt tussen de dorpskern Noord-Scharwoude en het kanaal Alkmaar Kolhorn aan de doorvaar­bare Oosterdijksloot. Het gebied is gunstig gelegen in wandel-, fiets-, vaarroutes. Er is ruimte voor versterking van het huidige recreatieve aanbod met een spin-off naar de voorzieningen in het lint. In de Oostrand zijn mogelijkheden om ‘nieuwe’ bezoekers naar Langedijk te laten bewegen. Om dat voor elkaar te krijgen ondernemers de ruimte voor (tijdelijke) initiatieven en experimenten. Om de lange termijn mogelijkhe­den in beeld te brengen wordt, samen met de huidige gebruikers, een integrale gebiedsvisie voor het gebied opgesteld.

 

Toegevoegde waarde voor de regio

Met haar bijzondere ontstaansgeschiedenis, karakteristieke verschijningsvorm en cultu­rele aanbod voegt Langedijk iets unieks toe aan de regio. Het verbreedt en verdiept het regionale cultuurverhaal over handel en creativiteit, agrarische cultuur en bijzondere landschappen. Het cultureel erfgoed en cultuuraanbod van de regio wordt hiermee versterkt.