Selecteer een pagina

Verbinden met de regio

Langedijk ligt gunstig in de regio. Het ligt centraal in Noord-Holland Noord. En is een verbindende schakel tussen de verschillende regio’s in de Kop van Noord-Holland en die ten zuiden van Alkmaar. Ambitie van Langedijk ontwikkelt met water is om optimaal verbonden te zijn met en in de regio.

 

Van buiten naar binnenwater

In Langedijk zijn er niet veel plaatsen waar je van buiten- naar binnenwater kunt komen. En andersom. Het toevoegen van verbindingen tussen kanaal en binnenwater draagt bij aan de vaarmogelijkheden. Het maakt het mogelijk om rondjes te varen.Ook de kwaliteit van die plaatsen heeft veel invloed op de manier waarop bezoekers worden verleid om Langedijk aan te doen. Dat laatste speelt vooral bij de sluis in Broek op Langedijk. Dit is nu de enige verbinding tussen het buiten- en binnenwa­ter.
Herstel van de sluis in zijn oude vorm bij de Roskamhaven is niet goed mogelijk. Maar, met de nodige investeringen, is het wel mogelijk om in de buurt van de haven een verbinding te maken met de Ooster­dijksloot. De vaarroute om Sint Pancras is opgenomen in de uitbreidingsplannen voor het Geest­merambacht, deelgebied de Groene Loper. Hiervoor zijn twee mogelijkheden. De eerste is binnendoor met een verbinding langs de Twuijverweg. De andere manier is met een verbinding in de vorm van sluis of overhaal naar het kanaal nabij de Twuijvermolen.

 

Knooppunten van openbaar vervoer

De stationsgebieden van Alkmaar Noord en Heerhugowaard bieden mogelijkheden om de regionale bereikbaarheid van het Langedijkse water te verbeteren. Binnen een paar minuten loopt de treinreiziger van het perron van het intercitystation Heerhugowaard naar de rand van het Oosterdel. Nu is dit gebied vanaf deze kant nog ontoegankelijk. In de toekomst kan het een bruisend toeristisch overstappunt zijn. Ook in de omgeving van het station Alkmaar Noord liggen kansrij­ke mogelijkheden om de relatie tussen openbaar vervoer en water te versterken.

 

Regionale netwerken

Om regionale betekenis te hebben, moeten netwerken en structuren met elkaar worden verbonden. Uitstap- en overstapplaatsen, tewaterlaadplaatsen en strandjes worden gecombineerd met camperplaatsen, elektrische oplaadvoorzieningen en/of andere activiteiten. Hierbij wordt gekeken naar lo­gische plekken en/of knooppunten in het regionale fiets-, wandel-, vaar-, en kanoroutenetwerk.