Selecteer een pagina

Langedijk op de kaart

Voor veel Langedijkers is heel gewoon. Maar het waterrijke karakter van Langedijk met daar­aan verbonden agrarische cultuurgeschiedenis is uniek in Nederland! Langedijkers mo­gen wel eens wat meer trots zijn op hun verleden en het unieke meer gaan uitdragen. Er zijn veel manier om Langedijk als merk meer en beter uit te dragen.

 

Dat maakt ons bijzonder

De vaar- en tuinderscultuur zijn typisch voor Langedijk. Het Duizend Eilandenrijk, het kilometers lange lint met tientallen monumenten en karakte­ristieke gebouwen, het museum BroekerVeiling en de haven van Broek op Langedijk zijn de belangrijke iconen die Langedijk zo bijzonder maken. Water is het verbindende ele­ment in de openbare ruimte en zit in het dna van de Langedijkers. Het varend erfgoed is een belangrijk onderdeel van het cultuurhistorisch karakter. Het grote aantal aanwezige koolvletten in de wateren van Langedijk laat zien dat ook het varend erfgoed razend populair is.

 

Evenementen

De naam Langedijk krijgt een grotere bekendheid door deze te verbinden met andere evenementen. Ook binnen culturele stichtingen als de Stichting Langedijk Waterrijk kan het Langedijker verleden nog verder uitgedragen worden.

 

Verhalen van Langedijk

De verhalen en culturele parels van Langedijk inspireren om deze te komen bewonde­ren en zelf creatief te worden. Voor ondernemers en culturele instellingen betekent dit dat zij mede investeren om de verhalen en parels zichtbaar te maken. Ook de gemeente draagt bij aan een goede infrastructuur op het gebied van marketing en promotie. Op lokaal niveau door binnen STPL te sturen op meer professionalisering en op regionaal niveau door verdere samenwerking met de organisatie DMO (Destiny Marketing Organi­sation) onder de noemer ‘Holland boven Amsterdam’.

 

recreatie-aanbod verbreden

Er zijn vele mogelijkheden om het recreatie-aanbod in Langedijk verder te verbreden door in te spelen op diverse trends als interesse voor authentieke belevingen, beleving van na­tuur, rust en ruimte, aandacht voor fysiek welzijn en persoonlijke ontwikkeling en interes­se voor bijzondere overnachtingen. Bijzondere arrangementen zijn mogelijk.
Bezoekers hebben behoefte aan informatie bij aankomst. Door het ontwikkelen van apps wordt informatie geboden over mogelijke activiteiten, recreatieve routes, openingstijden musea en ver­huurmogelijkheden van bijvoorbeeld fietsen en kano’s.