Selecteer een pagina

DE BASIS OP ORDE

Water speelt een sleutelrol in de aantrekkingskracht van Langedijk. Door het herstellen van historische verbindingen en door nieu­we wijken te verbinden met oude vaarwegen worden niet alleen vaarmogelijkheden uitgebreid. Het zorgt ook voor behoud en versterking van de kwaliteit van de vaarwegen en de oevers. Zo ontstaat op termijn een volwaardig watersysteem. Onze ambitie is om de basis op orde te brengen zodat we kunnen ontwikkelen in balans.

 

 Uitbreiden vaarmogelijkheden

Door herstel van historische waterverbindingen tussen Vroonermeer in Alkmaar en Oudkarspel worden de vaarmogelijkheden uitgebreid. Door te verbinden ontstaan routes die leiden door zeer diverse landschappen. De grote variatie in landschappen en de combinatie van natuur- en cultuurbeleving is de kracht van Langedijk. We ontwikkelen in balans. Dat betekent met aandacht voor natuur, cultuur en leefomgeving.
Het verbinden van de Achterburggracht in Noord-Scharwoude met het Oosterdelge­bied en de Noorderplas is een van die te herstellen routes. Het is een langgekoesterde wens van bewoners en organisaties. Het biedt ook kansen voor de ondernemers in het lint van Noord-Scharwoude. Moge­lijkheden voor het aanbieden van arrangementen worden hiermee sterk uitgebreid. In het lange dorpslint is ruimte voor allerlei initiatieven.

 

Kwaliteit van water en oevers

Het behouden en versterken van de kwaliteit van de vaarwegen en de oevers is een belangrijk onderdeel van het op orde brengen van de basis. Dit gaat onder andere over het beheer. Vaarwater moet voldoende diepte hebben en waterplanten mogen het varen niet belemmeren. Het heeft ook te maken met het in stand houden van de kwetsbare oevers. Aanliggende eigenaren zijn verantwoordelijk voor het op een goede manier onderhouden.

 

‘Varen doe je sa­men’

Op het water hou je rekening met je omgeving. Overlast door lawaai en golfslag hoort daar niet bij. In Langedijk wordt daarom niet harder dan 6 km/uur gevaren. Bij drukke knooppunten op het water worden maatregelen getroffen. Het blijkt dat dit niet zonder toezicht kan. Langedijk investeert in handhaving op dat punt.