Selecteer een pagina

SAMEN BEREIKEN WE MEER

Langedijk ontwikkelt met water verbindt de eigen, lokale doelen aan regionale en provinciale doelen. De ambities reiken ver over de eigen gemeentegrenzen heen. Om deze ambities op een succesvolle manier waar te maken, werkt de gemeente samen met andere overheden, lokale en regionale organisaties en ondernemers.

 

Wie doet er mee?

Met elkaar kunnen we Langedijk behouden door te ontwikkelen. Voor inwoners en bezoekers. Voor ondernemers en natuurliefhebbers. Langedijk ontwikkelt met water wil initiatiefnemers verbinden en ontwikkelingen realiseren.

 

Wat doen we eerst

Als eerste geven we uitvoering aan plannen, projecten en initiatieven waarmee meerdere doelen en meerdere doelgroepen tegelij­kertijd zijn gediend. Het effect van de ingreep is groter dan het knelpunt alleen. En het raakt meerdere van de hiervoor beschreven ambities. Er is dan sprake van een combinatie van:
–  verbinding vaarnetwerk met andere recreatieve netwerken
–  combinaties van water- en landrecreatie
–  wensen en ambities van meerdere stakeholders
–  versterking van cultuur en beleving cultuurhistorie

Een goede samenwerking en communicatie met anderen is voorwaarde om tot een effectief uitvoeringsprogramma te komen. Dit wordt onder andere bereikt door voor ‘Langedijk ontwikkelt met water’ in te zetten op een samenwerkings­verband. Het samenwerkingsverband heeft inspraak op de integrale visie en de uitvoeringsagenda. Samen bereiken we meer.

 

Zo bepalen we de koers

Om te kunnen sturen in deze complexe omgeving wordt aan de hand van de projectenlijst een uitvoeringsagenda opgesteld. De gemeente neemt hierbij de rol van regisseur op zich. Water is een thema dat door alle gemeentelijke programma’s heen aan de orde komt. In samenspraak met iedereen voor wie het van belang is, draagt een door de gemeente aangestelde regisseur zorg voor samenhang en continuïteit in de uitvoe­ring.